Kasutustingimused

Biblioteek OÜ

reg.kood: 16281917
asukoht: Kastani 42, 50410 Tartu, Eesti
tel: (+372) 5288 746
e-post: info@biblioteek.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Biblioteek OÜ (edaspidi nimetatud Biblioteegi) interneti kodulehel www.biblioteek.ee (edaspidi nimetatud koduleht) asuva raamatute ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja Biblioteegi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Biblioteegi klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsuspoliitika), e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuspoliitikaga ning kehtivate e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Biblioteegi kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea tellija registreerima end Biblioteegi internetikeskkonna kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Pärast tellimuse ülevaatamist tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu juhul, kui Biblioteek on käibemaksukohustuslane. Vastav info on leitav kodulehel.

1.4 Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Biblioteegile võimalik tasuda internetipanga lingi abil või krediitkaardi maksega.

1.6 Tellimus on Biblioteegi poolt kätte saadud, kui Biblioteek on edastanud Tellijale tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Biblioteegi poolt tellijale toote saatmisega.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti (muud riigid kokkuleppel).

2.2. Tellitud tooted toimetab Biblioteek tellijale vastavalt tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas Omniva pakiautomaati, SmartPOSTi pakiautomaati, Omniva kulleriga või Biblioteegi kauplusesse.

2.3 Kohaletoimetamise viisi valib tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on tellijale nähtav tellimuse vormistamisel.

2.4 Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

2.5 Toodete kättetoimetamise viisid

2.5.1 Omniva toob toote(d) tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Järgmisel tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 14.00;

Tellides alates kella 14.00 jõuab tellimus pakiautomaati ülejärgmisel tööpäeval.

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse tellija mobiilile või e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel tagastab Omniva paki Biblioteegile. Biblioteek võtab tellijaga uuesti ühendust ja lepitakse tellimuse täitmise osas eraldi kokku. Kui tellijaga ei saada kokkuleppele või tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.

2.5.2 SmartPOST toob toote(d) tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Järgmisel tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 14.00;

Tellides alates kella 14.00 jõuab tellimus pakiautomaati ülejärgmisel tööpäeval.

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui tellija pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.

2.5.3 Omniva kuller toob kauba Tellija poolt märgitud aadressile järgmisel tööpäeval. Kohaletoimetamisele eelnevalt võetakse Tellijaga ühendust sobiva kohaletoimetamise kellaaja suhtes. Juhul, kui kuller Tellijaga telefoni teel kontakti ei saa, jäetakse Tellija postkasti teatis ning Tellija saab tellimuse kätte lähimast postkontorist. Kui Tellija pole 15 kalendripäeva jooksul pakil ka postkontoris järel käinud ega palunud seda kauem hoida, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.

2.5.4 Biblioteegi kauplusesse jõuab tellimus samal tööpäeval. Tellija saab tellimuse kätte 14 kalendripäeva jooksul isikut tõendava dokumendi alusel. Kui tellija ei ole 14 kalendripäeva jooksul tellimusel järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.

2.5.5 Juhul kui Biblioteegil ei ole võimalik tellimust tellijani toimetada tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele. Biblioteek hoiab tellimuse summast kinni tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse tellija arveldusarvele.

3. Õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast tellijal (edaspidi nimetatud tarbija) on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Juhul, kui tellija poolt tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimiseks veendumiseks, siis on Biblioteegil õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab tarbija Biblioteegile esitama kirjalikult, e-posti teel või kaupluses kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse.

4. Registreerumise kord

4.1 Biblioteegi püsikliendiks saab end registreerida füüsilises poes aadressil Kastani 42, Tartu, isikut tõendava dokumendi alusel.

4.2 Püsikliendiks registreerides on tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavalt Biblioteegi püsikliendiprogrammile nii füüsilises poes kui e-poes oma nime alusel.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes Biblioteegi poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne.

5.3 Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone Biblioteegile aadressil Kastani 42, Tartu, või e-posti aadressi info@biblioteek.ee kahe aasta jooksul toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul toote tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest Biblioteegile kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet enam ei ole müügil, siis tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse tellijale toote maksumus.

5.4 Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.5. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui tellija ja toote saaja on erinevad, peab tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Biblioteek toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Biblioteek tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. Biblioteegi õigused

7.1 Biblioteegil on õigus muuta käesolevaid üldiseid tellimistingimusi ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

7.2 Biblioteegil on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

7.3 Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Biblioteek tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

7.4 Juhul, kui tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Biblioteegil õigus avaldada tellija andmed maksehäirete registris.

8. Biblioteegi kohustused

8.1 Biblioteek kohustub tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).

8.2 Biblioteek kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.

8.3 Biblioteek kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4 Biblioteek kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. Biblioteek vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale.

8.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda:

8.5.1 Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, epost: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://komisjon.ee